Disclaimer

Tresoar heeft er zo veel mogelijk naar gestreefd alleen dat materiaal te publiceren waar dit auteursrechtelijk voor Tresoar is toegestaan. Indien instellingen of personen menen dat intellectuele eigendommen zijn geschonden, neem dan contact op met Tresoar.

Tresoar kan niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Tresoar is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website.

Tenzij anders vermeld zijn de afbeeldingen op het Fries Kaartenkabinet beschikbaar onder de licentie volgens Creative Commons: CC-BY-SA.
Tenzij anders vermeld zijn de metadata op het Fries Kaartenkabinet beschikbaar onder de licentie volgens Creative Commons: CC0.
De juiste bronvermelding hierbij is: Collectie Tresoar.

De website is een beta-versie.

Beta