Over deze website

Het Fries Kaartenkabinet is de verzameling kaarten, kadastrale kaarten, bouwtekeningen en plattegronden uit de collectie van Tresoar uit de vijftiende tot en met de twintigste eeuw met een nadruk op de achttiende en negentiende eeuw. De kaartcollectie van voormalig Rijksarchief van Fryslân is destijds tot stand gekomen door kaarten te lichten uit de inventarissen. Het materiaal is vervolgens beschreven in een aparte archieftoegang (Toegang 358) en doorzoekbaar gemaakt in een database. De afgelopen jaren zijn de kaarten en bouwtekeningen gescand. Met het Fries Kaartenkabinet brengt Tresoar de beschrijvingen van de kaarten uit de database en de scans van de kaarten en bouwtekeningen samen op een website.

Het ontsluiten en online presenteren van de kaartverzameling maakt deel uit van Deltaplan Digitalisering. Motto van het project Fries Kaartenkabinet is 'van database naar dataset'. Voor het project is de database omgezet naar dataset en zijn de scans aan de records gekoppeld. Daarnaast zijn de kaarten en de  bouwtekeningen doorzoekbaar gemaakt. Geen onderdeel van het project was een minutieuze opschoning van de records in de oorspronkelijke database. 

Tenzij anders vermeld zijn de afbeeldingen op het Fries Kaartenkabinet beschikbaar onder de licentie volgens Creative Commons: CC-BY-SA.
Tenzij anders vermeld zijn de metadata op het Fries Kaartenkabinet beschikbaar onder de licentie volgens Creative Commons: CC0.

De website is een beta-versie. Daarom is op dit moment is machinaal harvesten van de data nog niet mogelijk.

Beta